Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Y gwahaniaeth rhwng ceblau optegol

O ran ceblau a cheblau optegol, rhaid i bawb beidio â theimlo'n anghyfarwydd.Yn wir, mae ceblau a cheblau optegol yn eitemau cyffredin iawn yn ein bywyd bob dydd, ac maent yn ymgymryd â chyfrifoldeb ein cyfathrebu.Gan nad yw'r ddau gebl hyn yn edrych yn wahanol iawn o ran ymddangosiad, ni all llawer ohonom ddweud y gwahaniaeth rhwng y ddau yn dda iawn, a hyd yn oed feddwl mai ceblau yw ceblau optegol.Ond mewn gwirionedd, ceblau optegol yw ceblau optegol, a cheblau yw ceblau.Maent yn eu hanfod yn wahanol i gwmwl a mwd.Isod, bydd Ocean Cable yn cyflwyno'r gwahaniaeth rhwng cebl optegol a chebl i chi, fel y gallwch gyfeirio pan fydd ei angen arnoch.

Cyn deall y gwahaniaeth rhwng cebl a chebl ffibr optig, gadewch i ni ddeall yn gyntaf beth yw cebl ffibr optig a beth yw cebl, sef: mae cebl ffibr optig yn fath o gebl ffibr optig sy'n cynnwys dau neu fwy o greiddiau ffibr optig gwydr neu blastig, sef wedi'i leoli mewn cladin amddiffynnol Y tu mewn, cebl cyfathrebu wedi'i orchuddio â llawes allanol PVC plastig;tra bod cebl wedi'i wneud o un neu fwy o ddargludyddion wedi'u hinswleiddio ar y cyd a haen amddiffynnol inswleiddio allanol, y dargludyddion sy'n trosglwyddo pŵer neu wybodaeth o un lle i'r llall.

O ystyr cebl optegol a chebl, gallwn weld y gwahaniaeth rhyngddynt, yn bennaf mewn tair agwedd: deunydd, trawsyrru (egwyddor, signal a chyflymder) a defnydd, yn benodol:

1. O ran deunyddiau, mae ceblau ffibr optegol yn cynnwys dau neu fwy o greiddiau ffibr optegol gwydr neu blastig, tra bod ceblau cyffredin wedi'u gwneud o ddeunyddiau metel (copr, alwminiwm yn bennaf) fel dargludyddion.

2. Cyflymder trosglwyddo a throsglwyddo signal: Mae'r cebl yn trosglwyddo signalau trydanol;mae'r ffibr optegol yn trosglwyddo signalau optegol, ac mae lluosogiad llwybr optegol y cebl optegol yn lluosogi aml-lwybr.Mae signal optegol y cebl optegol yn llawer cyflymach na signal trydanol y cebl arferol.Y cyflymder cyflymaf o gysylltiad rhwydwaith cebl ffibr sengl trosglwyddydd laser masnachol yn y byd yw 100GB yr eiliad.Felly, po fwyaf o signalau sy'n mynd trwodd, y mwyaf o wybodaeth a drosglwyddir;ar yr un pryd, mae lled band y trosglwyddiad ffibr optig yn fwy na'r ceblau copr yn fawr, Ar ben hynny, mae'n cefnogi pellter cysylltiad o fwy na dau gilometr, sy'n ddewis anochel ar gyfer adeiladu rhwydwaith ar raddfa fwy.

3. Egwyddor trosglwyddo: Fel arfer, mae'r ddyfais trawsyrru ar un pen y ffibr optegol yn defnyddio deuod allyrru golau neu laser i drosglwyddo'r pwls golau i'r ffibr optegol, ac mae'r ddyfais derbyn ar ben arall y ffibr optegol yn canfod y curiad y galon gan ddefnyddio elfen ffotosensitif.

4. Cwmpas y cais: O'i gymharu â cheblau cyffredin, mae ceblau optegol yn ddrutach oherwydd eu manteision o ymyrraeth gwrth-electromagnetig da, cyfrinachedd cryf, cyflymder uchel a gallu trosglwyddo mawr.Trosglwyddo data;a defnyddir ceblau yn bennaf ar gyfer trosglwyddo ynni a throsglwyddo gwybodaeth data pen isel (fel ffôn), ac mae ystod y cais yn ehangach.


Amser post: Maw-31-2022